Usvojene inicijative GS-a Centar o podršci nezaposlenim porodiljama


Na inicijativu Građanskog saveza Centar, Općinsko vijeće Centar je danas na sjednici 30.01.2017. godine usvojilo jednoglasno inicijative za dodjelu jednokratne novčane pomoći za porodilje na području Općine Centar, te za kontinuiranu podršku nezaposlenim porodiljama tokom porodiljskog, te se obavezalo da će pristupiti realizaciji u skladu sa budžetskim sredstvima za 2017. godinu.

Nuko Grebović, vijećnik OV Centar ispred GS-a je podnio i slijedeće prijedloge i inicijative za koje se nadamo da će biti takođe realizovane.

 1. Izdaci za članove OV – smanjiti posebno one koje se odnose na predsjedavajućeg i njegove zamjenike
 2. Ukinuti zapošljavanje podobnih po osnovu Ugovora o djelu
 3. Jednokratna novčana pomoć porodiljama
 4. Podrška nezaposlenim porodiljama kontinuirano tokom porodiljskog
 5. Urgirati izgradnju osnovne škole na Šip-u a do tada riješiti način odlaska djece sa Šipa u najbliže škole
 6. Iskoristiti prazan prostor na području Šipa za izgradnju sportsko-rekreativnog centra sa pratećom uslugom (zaposliti ljude, promocija sporta)
 7. Povezati pješačkom/biciklističkom stazom Šip i Koševo preko Betanije, jer trenutno građani ne mogu pješice doći do grada, Zetre, Pionirske doline itd na siguran način.
 8. Urgirati da se osposobi igralište na Šip-u, da se zatvori ili stavi pod video nadzor.
 9. Postaviti ležećeg policajca u ulici pored igrališta (ispred Konzuma na Šip-u) jer su djeca nezaštićena, a igralište nalazi do same ulice, koja nije pregledna ni za vozače ni za pješake.
 10. Otvoriti vrtić za djecu u naselju Šip u nadležnosti JU Djeca Sarajeva
 11. Klupe u naselju Šip
 12. Hortikulturno uređenje naselja Šipa, koje iako je plaćeno od strane investitora, nikad nije urađeno.
 13. Asfaltiranje ulice Branilaca Šipa, završni sloj nikad nije urađen što predstavlja problem posebno tokom zimskog perioda jer se ulica urušava pod ledom i snijegom
 14. Podrška mladima u vidu konkretne finansijske pomoći pri kupovini stana prvi put. (u vidu poreskih olakšica, ili plaćanje polovine rate kao u Hrvatskoj i sl tokom prvih pet godina i sl).

 

 

 

Komentari

komentara