TVSA građani plaćaju tri puta, lokalni ‘javni’ servisi su stranačka glasila!


Potpuno je obesmišljeno postojanje polujavnih RTV servisa na kantonalnom i lokalnom nivou, a Televizija Kantona Sarajevo najbolji primjer šta sve ne valja sa medijima koji se direktno finansiraju iz budžeta i narodne kase.

Svake godine TVSA pojede 3,5 miliona maraka budžeta, sredstva koja bismo mogli uložiti kroz stipendije u podršku mladim novinarima, rediteljima i dokumentaristima. Preko njih bismo dobili znatno više produkcije i programa o Kantonu Sarajevo nego što nam za taj novac danas nudi Kantonalna televizija.

Smatramo da među novinarima, tehničarima i upravom TVSA postoji veliki broj profesionalaca koji dobro obavljaju svoj posao kako treba. Ovdje nije riječ o njima, već o apsurdnosti vezivanja televizije za budžet, što pretvara ove kvazi-javne servise u glasila pod potpunom kontrolom Vlade.

Pored sredstava iz budžeta KS, građani TVSA plaćaju i preko gradskog i općinskih nivoa vlasti, jer se preko projekata ‘saradnje’ ova TV kuća dodatno finansira preko ovih kanala, bez da se analizira šta ta poslovno-tehnička saradnja znači.

Građanski savez će insistirati na prodaji frekvencija, opreme i svega čime TVSA raspolaže u smislu profitabilnog segmenta ovog preduzeća, te će kroz taj proces tražiti da se zaštite prava radnika i osiguraju ispunjenje svih obaveza koja Kanton ima prema njima, te da se time osigura dodatnih 14 miliona KM u naredne četiri godine u budžetu KS koja će se moći usmjeriti u korisnije projekte informisanja građana i promocije Kantona Sarajevo

 

Komentari

komentara