Šuhret Fazlić podnio krivične prijave: Neću prikrivati ničiji kriminal


Gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić uputio je danas prema Kantonalnom tužilaštvu Unsko-sanskog kantona (USK) akt u kojem se navodi da je 6.017.498,26 KM namjenskih sredstava nenamjenski utrošeno u toku prošle godine, te da ista nisu vraćena. Naime, prema ranijoj Odluci Gradskog vijeća Bihaća, gradonačelnik u toku godine, u slučaju potrebe, može „posuditi“ namjenska sredstva ali se ista do kraja fiskalne godine moraju vratiti, što nije učinjeno.

Fazlić je ovaj akt uputio u skladu sa Zaključkom, koji je usvojen na sedmoj sjednici Gradskog vijeća Bihaća održanoj 20. marka ove godine.

Vijesti.ba

Naime, nakon niza primjedbi da visinu ovogodišnjeg budžeta determiniraju nezakonito utrošena namjenska sredstva i obaveze iz ranijeg perioda koje se moraju vraćati i zbog čega u Gradu Bihaću u ovoj godini neće biti moguće realizirati niti jedan infrastrukturni projekat, vijećnici stranaka GS, SDP, A-SDA i DF koji čine parlamentarnu većinu u Gradskom vijeću upravo su na toj sjednici donijeli su Zaključak kojim su obavezali gradonačelnika Fazlića da u roku 15 dana sva saznanja u vezi nenamjenskog trošenja namjenskih sredstava iz Budžeta Grada Bihaća dostavi nadležnom tužilaštvu radi utvrđivanja eventualne krivične odgovornosti odgovornih lica, u prvom redu bivšeg gradonačelnika Emdžada Galijaševića (SDA).

U skladu sa Zaključkom, gradonačelnik Fazlić je prema Kantonalnom tužilaštvu uputio akt u kojem se navodi da je 6.017.498,26 KM namjenskih sredstava nenamjenski utrošeno u toku prošle godine, te da ista nisu vraćena. Naime, prema ranijoj Odluci Gradskog vijeća Bihaća, gradonačelnik u toku godine, u slučaju potrebe, može „posuditi“ namjenska sredstva ali se ista do kraja fiskalne godine moraju vratiti, što nije učinjeno.

Međutim, prema određenom izvoru, to nije prva krivična prijava koju je gradonačelnik Bihaća Šuhret Fazlić uputio prema Tužilaštvu USK-a.

U nekoliko ranijih medijskih istupa Fazlić je rekao da neće štititi i prikrivati kriminal svojih prethodnika ali ni uposlanika organa Gradske uprave, te da će svaku nezakonitost na koju u svom radu naiđe prijaviti.

Da je ozbiljno mislio govori činjenica da je još u mjesecu februaru ove godine od Kantonalnog tužilaštva pismeno zatražio utvrđivanje zlopotrebe položaja i ovlasti, odnosno favorizovanja interesa izvođača u slučaju raskidanja Ugovora o izvođenju radova u okviru projekta odvodnje i prećišćavanja otpadnih voda (tzv. KfW) sa firmoma Aquaterm iz Karlovca gdje je Grad Bihać pretrpio finansijsku štetu od preko 2 miliona KM i značajno prolongiranje rokova završetka projekta.

Pored toga,  također u mjesecu februaru ove godine zatražio je od nadležnog tužilaštva da utvrdi zakonitost promjene vlasničkog statusa zemljišta na kojima su izgrađeni tržni centri Fis i Bingo. Naime, sumnja se da su gradski slžbenici pravnim malverzacijama koje su započele još 2000. godine, zemljište koje je bilo u državnom vlasništvu, sa pravom korištenja ustanovljnim u korist nekadašnjeg privrednog giganta „Žitoprerada“, prvo nezakonito pretvorili u posjed fizičkih lica, da bi zatim ta fizička lica dio tako pribavljenog zemljišta prodala preduzećima Bingo, Fis i Stanovi d.o.o, a dio zadržali za sebe.

Prije niza mahinacija, površina zemljišta u državnom vlasništvu na kojem je žitoprerada imala pravo korištenja iznosila je 50.603m², dok se danas ovo preduzeće vodi kao korisnik na neprometovanom ostatku ovog zemljišta u površino od samo 6.088m². Iz navedenog proizilazi da je Grad Bihać ovim nezakonitim radnjama lišen prava vlasništva nad ovim zemljištem u državnoj svojini u površini od 44.515m2, a čija vrijednost se procjenjuje na 4,5 miliona KM.

Direktan link na članak.

 


Komentari

komentara