Građanski savez je politička stranka građana i građanki države Bosne i Hercegovine i politička stranka građanske ljevice zasnovana na antifašizmu, sekularizmu, atlanticizmu, jednakim mogućnostima za sve građane, socijalnoj pravdi i održivom razvoju Bosne i Hercegovine.

Građanski savez u svom javnom djelovanju propagira modernu i jaku državu BiH jednakih građana u skladu sa Evropskom konvencijom o ljudskim pravima. Djelovanje stranke se zasniva na Programskim ciljevima, Statutu i drugim aktima koje donose nadležna tijela stranke.

Preuzmi: Statut Građanskog saveza: STATUT GS-a