Samir Arnautović, kandidat GS-a za načelnika Općine Novo Sarajevo: Građani više zaslužuju


Pobjeda GS-a u općini Novo Sarajevo bi za ugrožene kategorije stanovništva značila poboljšanje kvaliteta njihovog života, navodi Oslobođenje.

Samir Arnautović na lokalne izbore izlazi kao kandidat Građanskog saveza za načelnika Općine Novo Sarajevo. Kako kaže, program koji nudi zasnovan je na realnim mogućnostima razvoja ove općine, a one se ogledaju prije svega u otvaranju radova na izgradnji kapaciteta koji su ovoj općini do sada nedostajali i koji je mogu svrstati u red općina sa najvišim stepenom razvoja u budućnosti.

Osnivanje centra

Kao kandidat GS-a nudi promjene koje nisu kozmetičke prirode i spreman je te promjene provesti kroz realizaciju konkretnih ciljeva programa GS-a.

– Pobjeda GS-a u općini Novo Sarajevo bi za ugrožene kategorije stanovništva sasvim sigurno značila poboljšanje kvaliteta života i njihovog socijalnog statusa. Pored toga, naš program predviđa osnivanje centra za pomoć djeci sa posebnim potrebama koji bi im značajno pomogao u socijalnoj integraciji i svim aspektima poboljšanja kvaliteta života, kazao je Arnautović.

Bez obzira na rezultat izbora, GS će se snažno boriti za poštivanje građanskih prava.

– Konkretni planovi za poboljšanje života u općini vezani su prije svega za uobličavanje kulturnog života u ovoj lokalnoj zajednici i podršku proizvodnim preduzećima. Ovakva podrška do sada nije postojala u Novom Sarajevu i smatram da bi kroz nju Općina mogla značajno doprinijeti zapošljavanju mladih ljudi i otvaranju novih preduzeća.

Problemi

Uz sve to, podrška izgradnji Kampusa Univerziteta u Sarajevu bi sasvim sigurno značila i mogućnosti zapošljavanja i stvaranje jednog obrazovnog i kulturnog središta na području općine. Najveći problem stanovnika je potpuna nebriga općinske vlasti za njih, koja se proteklih godina bavila isključivo interesima uskih stranačkih grupa, ističe Arnautović.

Kao kandidat GS-a za načelnika Općine obećava radikalan prekid stranačkog zapošljavanja u općinskim službama, smanjenje administracije i snažnu podršku u rješavanju konkretnih problema građana.

Direktan link na članak.

Komentari

komentara