Zašto? 

Zapošljavanje u svim javnim intitucijama u BiH – od opštinskog do državnog nivoa – provodi se prema diktatu političkih stranaka. Uprkos stalnim obećanjima o smanjenju broja zaposlenih u javnoj administraciji, svaka poslijeratna vlast u BiH je problem opšte nezaposlenosti pokušala riješiti povećanjem broja svojih stranačkih pristalica u javnom sektoru, što opterećuje javni budžet i povećava inostrana zaduživanja. Kamen temeljac tog sistema je odsustvo transparentnosti prilikom zapošljavanja.

Kako?

Smanjiti broj zaposlenih i ukupnu potrošnju u javnoj administraciji, pogotovo u državnim preduzećima i ustanovama.

Šta radimo?

Pokrećemo kampanju zagovaranja da se u potpunosti primjeni postojeći moratorij na povećanje broja radnih mjesta u javnoj administraciji, te da se plate u javnom sektoru smanje za 30% u prosjeku. Također, predlažemo promjenu načina upošljavanja u javnom sektoru kojom će se smanjiti mogućnosti za uticaj političkih stranaka.