Zašto?

Općine su najniži nivo vlasti i imaju najčešću interakciju sa građanima. Problemi s kojima građani dolaze u općine često puta prevazilaze nadležnosti istih.

Kako?

Potrebno je dio prihoda koji sada idu višim nivoima vlasti, entitetima i kantonima, prepustiti općinama. Posebno u sferi obrazovanja i socijalne zaštite.

Šta radimo?

Pripremamo ustavna i zakonska rješenja, koja bi nas dovela do ustroja BiH kao građanske države sa jakim državnim i općinskim nivoom.