Zašto?

Ne postoji demokratski princip jednake vrijednosti glasa svakog građanina BiH na njenom cijelom teritoriju. Konstitutivnost naroda, definirana Ustavom BiH, nekompatibilan je koncept sa demokratskim principom jednakosti glasa.

Trenutni izborni sistem sadrži elemente aparthejda i diskriminacije, što omogućava privilegovanost konstitutivnih naroda u definiranju strukture izvršne i zakonodavne vlasti na državnom i entitetskom nivou.

Kako?

Predlažemo ustavne i zakonske reforme sistema vladavine, reformiranje institucije Doma naroda na državnom i entitetskom nivou, reformu sistema glasanja unutar Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH, uz poštivanje presude Evropskog suda za ljudska prava Sejdić – Finci, te reformu Predsjedništva BiH.

Šta radimo?

Pripremamo ustavna i zakonska rješenja, koja bi nas dovela do ustroja BiH kao građanske države i to sa njenim najjačim partnerom, njenim građanima.