PROGRAM GRAĐANSKOG SAVEZA U PODRUČJU LOKALNE SAMOUPRAVE


“Mi u GS-u smatramo da ne smijemo dozvoliti da čekamo da nam se život desi. U tom čekanju smo proveli preko dvadeset godina i situacija po građane ove zemlje je sve gora i gora. Čekajući da nam se život desi, na vlasti su se izmjenjali lažni lideri, velike riječi i nikakva djela. Pored vlastitog koristoljublja jedino u čemu je aktuelna garnitura političara uspjela je da zemlju i društvo unazade toliko da smo trenutno pandan zemljama trećeg svijeta, sa urušenom infrastrukturom, korumpiranom administracijom i najnižim mjestima na svim listama ekonomskih pokazatelja.

Pozivamo sve građane da vlastite sudbine uzmu u svoje ruke, te budu gospodari vlastitih života ne čekajući da im neko drugi određuje život u vlastitoj kući, svome gradu i našoj zemlji.

Izađite na izbore i iskoristite svoje demokratsko pravo glasa.

Građanski savez jedini donosi ozbiljan Program u području lokalne samouprave sa jasnim i konkretnim ciljevima, zasnovan na načelima efikasnosti i veće participacije građana u procesu donošenja odluka, i to:

  1. Zaštita prava jedinica lokalne samouprave
  2. Jačanje demokratije i demokratskih procesa kroz veći utjecaj i neposredno učešće građana u javnim poslovima
  3. Borba protiv korupcije
  4. Kvalitetnije i jeftinije usluge građanima
  5. Pravednija raspodjela imovine i izvora finansiranja sa ciljem povećanja sposobnosti i efikasnosti jedinica.

Cijeli Program Građanskog saveza možete preuzeti ovdje.

Komentari

komentara