Prije provedbe presuda iz Strazbura nemoguće mijenjati Izborni zakon BiH


Zajedničko saopštenje Građanskog saveza, Socijaldemokratske partije BiH i Demokratske fronte

“Odluka Ustavnog suda Bosne i Hercegovine, prema zahtjevu Bože Ljubića, posljedica je neusklađenosti Ustava BiH sa presudama Suda za ljudska prava u Strazburu u predmetima Sejdić-Finci, Zornić i Pilav protiv BiH.

Sada je, valjda, svima jasno zašto se već godinama odbija provođenje ovih presuda jer bi na taj način konačno bio ukinut princip isključivosti kolektivnih prava u korist civilizacijskog načela zaštite individualnih prava građana, koji u svemu i svugdje moraju biti jednaki, bez obzira na etničku i bilo kakvu drugu pripadnost.

Ustavni sud BiH dužan je štititi postojeći Ustav BiH, koji u sebi sadrži ogroman broj diskriminatornih odredbi koje se trebaju poništiti provođenjem pomenutih presuda Suda u Strazburu.

Ovakvom odlukom, umjesto da se postojeće diskrimnacije otklanjaju, proizvode se nove.

Iz tog razloga smatramo kako je jedini ispravan i za sve građane BiH prihvatljiv put usklađivanje Ustava BiH sa elementarnim pravnim standardima koji vrijede u svim evropskim državama.

Neprihvatljive su bilo kakve izmjene Izbornog zakona BiH, prije nego se Ustav BiH ne uskladi sa presudama Sejdić-Finci, Zornić i Pilav protiv BiH. To je princip od kojeg nećemo odustati.

Tražimo od Bakira Izetbegovića i SDA da putem svojih zvaničnika, koji na to imaju pravo, pokrenu postupak revizije presude donesene prema zahtjevu Bože Ljubića, čim se za to stvore potrebni pravni uslovi.

Ukoliko to Izetbegović ne uradi, svrstat će sebe i svoju SDA jasno i nedvosmisleno na stranu onih političkih snaga koje žele podijeliti BiH na tri etničke teritorije.

Naše političke partije i stranke će istrajati u borbi za BiH utemeljenu na principima antifašizma i ZAVNOBiH-a, koji je još prije 75 godina utvrdio formulu prema kojoj je BIH država svih njenih naroda i građana, jednakih i slobodnih na svakom pedlju naše domovine”.

Komentari

komentara