Povodom 8. marta…razgovor sa ženama GS-a


Povodom 8. marta predstavljamo vam žene koje aktivno učestvuju u radu Građanskog saveza. Razgovarali smo sa Ildom Alibegović, potpredsjednicom GS-a i vijećnicom u Gradskom vijeću grada Bihaća, Elmom Karišik, predsjednicom Glavnog odbora GS-a, Arijanom Hadžiomerović, predsjednicom Inicijative mladih GS-a, te Hatom Bebanić, povjerenicom za GS HNK.

O položaju žena u bh. društvu i ženama u politici. Šta misle o navedenim temama i kakvu su poruku poslale, možete saznati u nastavku.

 

1. ILDA ALIBEGOVIĆ

Kratko predstavljanje…

Ilda Alibegović, gradska vijećnica u gradu Bihaću, profesorica bosanskoga jezika i književnosti, članica udruženja ABC.

  1. mart za Vas je..?

…je historijski datum, datum koji označava da je moguće mijenjati društvene prilike, ukoliko si spreman na žrtve i mukotrpan rad. Osmi mart je dan kad se zahvaljujem svim ženama koje su u prošlosti se borile da mi danas bude kako jeste, to je datum koji me napominje da borba nije završena i da se nastojim boriti u ime cijelog ženskog društva i dalje, za generacije koje dolaze.

Položaj žena u bh. društvu?

Nezadovoljna sam položajem žena u društvu i sada će to možda zvučati čudno, ali ne time što su nam “dali” ili što su za nas “ostavili”, već sa našim angažmanom, mi žene nemamo volje, interesovanja, strasti prema ovoj temi, ne želimo o tome govoriti niti razmišljati, a kamoli šta učiniti. Smatramo da su svi drugi krivi što smo na marginama svih dešavanja, ali jako malo činimo da se tamo ne nalazimo. Kao prvo rijetko same podržavamo žene i onda se čudimo što nas ne podržava neko drugi. Moramo vjerovati u nas, a onda bi i drugi u nas vjerovali.

Žene u politici?

Žene u politici su neophodne, one donose novi aspekt gledanja na sve probleme, donose nova rješenja, nove perspektive. Nažalost, žene u politici su još uvijek podređene i to je još jedno polje u kojem se trebamo izboriti za bolji status.

Nestaju li žene sa političke, ekonomske i društvene scene?

Ne bih rekla da nestaju, prije bih rekla da nestaju općenito ljudi iz BiH, odlaze u inozemstvo gdje im se lakše dokazati i razvijati njihove planove i ulagati u njihove životne strasti. One bi to činile i ovdje jer su sposobne za to, ali nažalost u našoj zemlji je još uvijek nezdrava atmosfera i za muškarce, a kamoli za žene.

Za šta se zalažete, kad su prava žena u pitanju?

Pa to je barem lako, zalažem se za sve dobro i borim protiv svega što bi žene moglo ugroziti, jako je bitno kretati se u grupama različitih vrsta ženskog društva. Starije žene, mlađe, oboljele, penzionerke, tinejdžerke, studentice, porodilje, borkinje iz rata, uspješne, domaćice, itd. Na taj način jasno detektujem probleme svih žena i lakše ih predstavljam.

Da imate vlast, šta bi uradile da poboljšate položaj žena u društvu?

“Da sam ja neko”, kako Davorin kaže, dala bih ženama više prostora da se izraze, više bih uvažila njihova mišljenja, više bih vrata otvorila za njihove ideje i općenito bih ih više uzela u ozbzir jer nažalost tolike dobre ideje i rješenja su ignorisana samo zato što su došla od jedne žene.

Žena čijoj se hrabrosti divite?

To je apsolutno moja stara majka rahmetli, njoj dugujem sve životne lekcije, svoj odgoj i ponašanje, svoj karakter, ona me naučila kako se postaje čovjek kad niti jedan način nemaš da to postaneš, voljom, užasno jakom voljom i vjerom da tamo neko gore sve vidi i čuje i na kraju puta stoji sa nagradom. Za to joj velika hvala. U mene je utisnula nepokolebljiv duh.

Šta ti se u životu dogodilo, a jako te osnažilo?

Nažalost u životu su mi se dogodile užasne stvari, smrti, nesreće, bolesti, neimaštine, veliki gubici, napadi i ucjene i šta sve već ne..sve sam preživjela, ali me to nije osnažilo, to mi je ostavilo vječne rane i to me je uplašilo i razočaralo me i u snagu neba i zemlje…ali osnažila me je prijateljska ruka, osnažili su me ljudi koji misle kao ja, koji kukavički nisu pobjegli kad su se nadvili crni oblaci i koji su sa mnom stajali i u mojim najgorim izdanjima. Osnažila me ljudska ljubav, mojih najbližih članova porodice i prijatelja.

Kada bi mogla na sebi promijeniti jednu stvar, šta bi to bilo?

Na sebi ne bih mijenjala ništa, ali u sebi bih. Promijenila bih svoju visoko senzibilnu empatiju, nekad je jako teško sve doživljavati intezivno, to vam ne dozvoljava da mirujete, to vas tjera da stalno nešto činite, ali vas i umara i iscrpljuje, voljela bih jednom  da nisam toliko empatična da mi malo srce odmori… (smijeh)

Iako sam proživjela već do ovih godina strašne terore u životu, ne bih ništa mijenjala, vjerujem da mi je neka viša sila tako namijenila, baš takav put, sa nekim razlogom i ja ga namjeravam proći do kraja kakav jeste. Prihvatam sve dobro i loše u svom životu.

Poruka ženama u BiH?

Žene moje drage usudite se, na šta, upitat ćete se? Na bilo šta, malim koracima, ali se svaki dan usudite na nešto i razbijte neki strah, neki stereotip, neku granicu, usudite se svaki dan dok ne dođete na nivo da ćete se usuditi biti sretni. Sretan vam Osmi mart!

 

2. ELMA KARIŠIK

Kratko predstavljanje…

Rođena sam u Sarajevu gdje sam odrasla i pohađala osnovnu školu. Nakon završene Druge gimnazije u Sarajevu, upisujem Fakultet političkih nauka i Pravni fakultet. Diplomirala sam iz oblasti “Dejtonski mirovni sporazum i političko ustrojstvo BiH”. Moje dosadašnje iskustvo, nakon sticanja visoke stručne spreme, vezano je za rad u oba doma Parlamenta Federacije BiH, općini Centar Sarajevo, Inspektoratu Federalnog ministarstva obrazovanja i nauke, te Agenciji za državnu službu BiH. Prije angažovanja u GS- u, nisam bila član niti jedne političke partije. Član sam Komisije za mjesne zajednice i saradnju sa drugim općinama i gradovima pri OV Centar. Volim putovanja, fotografije, književnost, ali i pripremati slatke delicije posebno za drage prijatelje i porodicu. Želja mi je usavršiti znanje arapskog i italijanskog jezika kojima sam posebno očarana. Volim pisati i dobitnica sam nekoliko nagrada za najbolje autorske radove. Supruga. I majka.

  1. mart za Vas je..?

Datum koji me podsjeća na to da su uvijek postojale hrabre žene koje su se odlučno borile za svoja prava i žene koje su postigle velika ekonomska, politička, naučna i društvena dostignuća, na što moramo biti itekako ponosne, ali i na obavezu da nastavimo borbu za prava žena pogotovo danas kada se žene suočavaju sa velikim problemima u ostvarivanju svojih prava u odnosu na druge.

Položaj žena u bh. društvu?

U konzervativnom društvu koje njeguje tradicionalne vrijednosti kakvo je bh. društvo, položaj žene, kako ekonomski tako i politički, i nije baš na zavidnom nivou. Samostalnost žene je uslovljena ekonomskim prilikama kojima se ne možemo pohvaliti. Ipak smo treća zemlja po nezaposlenosti, i to nakon Džibutija i Konga. Njena prava su narušena uzimajući u obzir da poslodavci preferiraju žene koje ne planiraju porodicu ili koje nemaju obaveze spram drugih članova porodice. Da ne govorimo o ženama sa određenim poteškoćama ili ženama koje zbog godina ne mogu uopće da ostvare pravo na rad. Teško se odlučuju za ostvarivanje prava sudskim putem zbog straha od gubitka posla, ili da neće imati priliku naći neki drugi posao. Posebna tema su mobbing na poslu, nemogućnost napredovanja, ostvarivanje nižih prihoda u odnosu na kolege muškarce koji obavljaju iste poslove. Ono što posebno teško pada nama ženama da žene ne ostvaruju jednaka prava iz oblasti socijalne i zdravstvene zaštite u svim kantonima, odnosno entitetima i Distriktu Brčko.

Žene u politici?

Žene su nepravedno zapostavljene i često su njihova imena na kandidatskim listama isključivo radi poštivanja zakonskih odredbi o broju žena na tim listama. Često su isključene iz procesa donošenja važnih odluka. Zaista se iskreno radujem kada vidim da su žene aktivno uključene u politiku, neovisno iz koje stranke dolazi. Svojim znanjem, radom, trudom, zalaganjem, disciplinom i odgovornošću možemo puno doprinijeti razvoju našeg društva, ali ako nam to dozvole ili ako se same izborimo za to ili ako budemo jedna drugu podržavale.

Nestaju li žene sa političke, ekonomske i društvene scene?

Uzimajući u obzir da Bosna i Hercegovina nije ostvarila napredak u pravcu osiguravanja kontinuirane zaštite marginaliziranih grupa žena, naročito interno raseljenih žena povratnica, žena u ruralnim zajednicama, samostalnih roditeljki, žena treće životne dobi, Romkinja, žena s invaliditetom, LBTI žena, kao i žena koje su izložene višestrukim oblicima diskriminacije i kršenja ženskih ljudskih prava, te da BiH nije uspostavila sistem zaštite prava žena koje koriste porodiljsko odsustvo niti je unaprijedila zaštitu prava na naknade tokom porodiljskog odsustva, da je kršenje prava žena i marginalizacija žena prisutna i u pravosuđu, onda je sasvim jasno da je sve manje žena na političkoj, ekonomskoj i društvenoj sceni.

Za šta se zalažete, kad su prava žena u pitanju?

Za dosljednu primjenu i poštivanje zakona, kao i preporuka za poštivanje međunarodnih standarda i prava kroz obavezu primjene Konvencije o uklanjanju svih oblika diskriminacije žena, jednaka prava na rad, socijalnu i zdravstvenu zaštitu u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Da imate vlast, šta bi uradile da poboljšate položaj žena u društvu?

Ženama prije svega treba ravnopravnost u ostvarivanju prava na rad, te socijalnu i zdravstvenu zaštitu, a to je moguće samo osiguravanjem efikasnog pravosudnog sistema i uvođenjem drastičnih kazni za kršenje pomenutih prava i svaki oblik diskriminacije žena po bilo kom osnovu.

Žena čijoj se hrabrosti divite?

Divim se ženama koje se bore da prežive, prehrane i odgoje djecu u najtežim životnim uslovima i pri tome ostaju dostojanstvene, dosljedne i nasmijane.

Šta ti se u životu dogodilo, a jako te osnažilo?

Ništa me u životu nije osnažilo, niti tako izazvalo najdublja osjećanja kao to što sam postala majka.

Kada bi mogla na sebi promijeniti jednu stvar, šta bi to bilo?

Možda će zvučati neuvjerljivo, ali zaista ne bih ništa mijenjala.

Ima li nešto što bi rekla, a to bi te potpuno razlikovalo od drugih ljudi?

O sebi? …Pa ne znam da li bi me to baš potpuno razlikovalo od drugih, ali se sjećam da sam se u prvom razredu osnovne škole prijavila na takmičenje u šahu, a nisam znala ni poredati figurice, ali zapravo nisam htjela priznati da nešto ne znam. I nisam odustala.

 I danas se osjećam potpuno isto. Ne odustajem baš tek tako.

Poruka ženama u BiH?

Danas je više nego ikada potrebno da pružimo jedna drugoj podršku i da se borimo za jednaka prava i preuzmemo aktivnu ulogu u društvu.

Budimo lijepe, ali i dostojanstvene. Naoružane strpljenjem i hrabrošću, znanjem i dosljednošću.

I neka ovaj 8. mart bude u znaku hrabrih i odlučnih žena i početak stvaranja jednog pravednijeg društva za sve generacije koje dolaze.

Sretan 8. mart!

 

3. ARIJANA HADŽIOMEROVIĆ

Kratko predstavljanje…

Arijana Hadžiomerović, predsjednica Inicijative mladih GS-a.

  1. mart za Vas je..?   8. mart je za mene podsjetnik na konstantnu borbu za jednakost, ravnopravnost žena u društvu i naravno neizostavni karanfil. 🙂

Položaj žena u bh. društvu?

Pa kada pogledamo izvještaje o monitoringu kaznenih postupaka u BIH, možemo vidjeti da je u više od polovine predmeta obiteljskog nasilja žrtva nasilja upravo žena . Gledajući na te podatke mogu slobodno reći da su žene zaista u teškom položaju u ovome našem društvu gdje se već od malih nogu djeca uče da su dječaci jači, snažniji od djevojčica. Rezultat takvog odgoja su upravo ovi porazni podaci iz pomenutih  istraživanja.

Žene u politici? Nestaju li žene sa političke, ekonomske i društvene scene?

Mislim da ne,  mislim da dolaze nove generacije koje su mnogo odlučnije po pitanju svog mjesta u politici i društvu općenito.

Za šta se zalažete, kad su prava žena u pitanju?

Za jednaku vrijednost glasa.

Da imate vlast, šta bi uradile da poboljšate položaj žena u društvu?

Jednostavno bih donijela efikasnije zakone koji se tiču zaštite ženskih prava. Strožije kazne za neprovođenje istih. Jer zakonom se može sve regulisati ako se sprovodi onako kako i glasi..

Žena čijoj se hrabrosti divite?

Možda će nekima zvučati otrcano, ali ako ću iskreno odgovarati i bez razmišljanja onda je to moja mama. Mislim da bi svakako na ovaj dan trebali da spomenemo ženu, slavnu njemačku socijalistkinju Claru Zetkin zbog koje su prvobitno protesti i počeli na ovaj nama dragi dan.

Šta ti se u životu dogodilo, a jako te osnažilo?

Dogodio mi se svijet politike, da svijet, jer je to zaista jedan drugačiji svijet koji me je itekako ojačao.

Kada bi mogla na sebi promijeniti jednu stvar, šta bi to bilo?

Koja kila dole, gore… (smijeh), šalim se naravno, ne znam baš da li bih nešto promijenila, ali bih željela da sam manje empatična…

Ima li nešto što bi rekla, a to bi te potpuno razlikovalo od drugih ljudi?

Pa sada, po prirodi svi smo mi različiti i jedinstveni … pa stoga mi trenutno ne pada ništa na pamet što bih rekla, osim možda da mene moja djela i zalaganje za bolje sutra – možda čine potpuno drugačijom od drugih ljudi. Ali pustimo druge da sude, kao što sude o svemu.

Poruka ženama u BiH?

Žene moje drage, budite jake, hrabre, odvažne i glasne. Ne dozvolite da vam iko govori koja su vaša ograničenja jer ih nemate, možete/mo sve!

Sretan nam 8 mart!

 

4. HATA BEBANIĆ

Kratko predstavljanje…

HATA BEBANIĆ, kantonalna povjerenica Hercegovačko-Neretvanskog kantona Građanskog Saveza.                                             .

  1. mart za Vas je..?

… 8. mart je Međunarodni dan žena kada slavimo ekonomsku, političku i socijalnu ravnopravnost žena i muškaraca.

Položaj žena u bh. društvu?

Položaj žena još uvijek nije kakav bi trebao biti. Nismo ravnopravne, ne znam kakva budućnost čeka naše mlade žene!

Žene u politici?

Zastupljenost žena u politici je jako mizerna i smatram nažalost da  imamo žene u politici samo zato što je sramota u demokratskom svijetu ne imati žene u politici.

Nestaju li žene sa političke, ekonomske i društvene scene?

Zato su krive žene  koje šutke pristaju biti demokratski ukras, a ne stvarna snaga u svojoj stranci.

Za šta se zalažete, kad su prava žena u pitanju?

Zalagala bih se da žene imaju sva prava koja uživaju muškarci, da su jednako zastupljene u upravnim odborima, poduzećima odnosno predstavničkim i izvršnim tijelima vlasti.

Da imate vlast, šta bi uradile da poboljšate položaj žena u društvu?

Da sam u vlasti  borila bih se za bolji status žena, bolji materijalni, ekonomski, socijalni i politički položaj žena u našoj državi i zajedno sa svim građanima u svom okruženju borila se protiv diskriminacije.

Žena čijoj se hrabrosti divite?

Divim se ženi koja zna koje su njezine potrebe, želje i ciljevi i ne preza da ih ostvari ni po koju cijenu.

Šta ti se u životu dogodilo, a jako te osnažilo?

Osnivanje Građanskog saveza me je osnažilo i dalo volju da se aktivnije bavim politikom, da bi se zajedno borili za jedinstven MOSTAR za cjelovitu građanski uređenu Bosnu i Hercegovinu u kojoj će svaki građanin na svakom pedlju zemlje birati i moći biti biran.

Poruka ženama u BiH?

SRETAN. 8.MART SVIM ŽENAMA ŠIROM NAŠE DOMOVINE SA PORUKOM DA SE ZAJEDNO BORIMO ZA VEĆA PRAVA I ZA VEĆE POŠTOVANJE ŽENA U DRUŠTVU!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentari

komentara