Otvoreno pismo Građanskog saveza (GS) Visokom predstavniku u BiH OHR Valentinu Inzku


Sarajevo, 25.01.2018.

Poštovani g-din. Inzko,

U skladu sa Zakonom o statistici Bosne i Hercegovine i Zakonom o popisu stanovništva, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine poslala je zvanične rezultate Popisa 2013. Direkciji za Evropske Integracije. Ovi rezultati su objavljeni u Sl. GL. Bosne i Hercegovine broj 60&16, nakon čega je i EUROSTAT prihvatio te rezultate. Napominjemo da je Ustavni Sud Bosne i Hercegovine odbio apelaciju Mladena Bosića, Predsjedavajući Predstavničkog Doma parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine po ovom predmetu.

Kolegij Mehanizma koordinacije kojim predsjedava Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić donosi odluku da se zajedno sa zvaničnim rezultatima Popisa, Komisiji za evropske integracije pošalju i nezvanični podaci kojima raspolažu institucije entiteta RS. Time se dovodi u pitanje Presuda Ustavnog Suda Bosne i Hercegovine i vjerodostojnost zvaničnog popisa objavljenog u Sl. Gl. Bosne i Hercegovine. Ovim se također izjednačavaju zvanični podaci iza kojih stoje institucije Bosne i Hercegovine sa nezvaničnim podacima kojima raspolažu institucije entiteta RS. Ovim aktom se istovremno stvara presedan dvojnosti podataka koje Institucije Bosne i Hercegovine šalju prema institucijama EU, čime se dovodi u pitanje državnost Bosne i Hercegovine.

Iskreno Vaš

Predsjednik GS-a

Nihad Čolpa

 

Prilog:

– Pravna analiza

Pravna analiza

Kao što Vam je poznato Parlamentarna skupština BiH donijela je Zakon o Popisu stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH 2013. godini (Sl. Gl. BiH br 10/12 i 18/13), po kojem je izvršen popis stanovništva, domaćinstava i stanova u BiH. Na osnovu toga Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine je u skladu sa svojim zakonskim nadležnostima donijela Jedinstvenu i međunarodno uporedivu metodologiju Popisa stanovništva. Sa svim njenim kriterijima kao isključivo pravo i nadležnost Agencije za statistiku BiH i u konkretnom slučaju radi se o nadležnosti koja nije prenosiva na druge organe niti je predviđeno njeno povjeravanje drugim organima, što znači da ni Kolegij ni DEI Bosne i Hercegovine nisu ovlašteni da razmatraju niti procjenjuju sadržaj Odluke kojom se utvrđuje Jedinstveni program obrade podataka popisa stanovništva. U suprotnom ponašanje Predsjedavajućeg Vijeća Ministara, Kolegija za EU integracije i DEI kršilo bi propise Zakona o Upravi Bosne i Hercegovine, Zakona o Ministarstvima i drugim organima uprave Bosne i Hercegovine, Zakon o Statistici Bosne i Hercegovine kao i utvrđenu nadležnost shodno Zakonu o Vijeću Ministara Bosne i Hercegovine. U suprotnom Vijeće Ministara bi prekoračilo svoju nadležnost i svoja službena ovlaštenja. Bilo kakvo donošenje odluke suprotno objavljenom popisu stanovništva domaćinstava i stanova prenijelo bi ponašanje DEI i Kolegija u sferu zloupotrebe prava što predstavlja sukob nadležnosti i primjenjivosti zakona na nivou Bosne i Hercegovine zašto je jedino nadležan Ustavni Sud Bosne i Hercegovine.

Poznato Vam je da je Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine kao upravna organizacija odnosno nadležni upravni organ Bosne i Hercegovine donijela Odluku o usvajanju jedinstvenog programa obrade podataka Popisa stanovništva domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013 godine koja je objavljena u Sl. Gl. BiH broj 38/16 od 24 maja 2016. godine. Na osnovu ove Odluke, Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine objavila je rezultate Popisa sadržane u Sl. Gl. BiH 60/16, čime su rezultati Popisa u Bosni i Hercegovini postali konačni i pravosnažni iz razloga što Zakonom nije predviđeno vođenje upravnog spora, i kao takvi obavezni su za domaću i međunarodnu obradu i korištenje.

U toku Popisa, proceduru i postupanje pratio je Međunarodni monitoring tim (IMO) koji je dao preko dvadeset izvještaja, u kojima je također konstatovano da je Popis stanovništva, domaćinstava i stanova 2013, izvršen u skladu sa međunarodnim Statističkim standardima. Sve ovo ukazuje na primjenu principa zakonitosti, samostalnosti, neovisnosti i konačnosti kao najviših principa upravnog postupanja i upravne zakonitosti.

Također u skladu sa pravnim sistemom Bosne i Hercegovine podnesena je Apelacija Ustavnom Sudu Bosne i Hercegovine kao najvišem pravnom autoritetu jedne dražave, od strane ovlaštenog predlagača g-din. Mladena Bosića, Predsjedavajućeg Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti odluke o usvajanju Jedinstvenog programa obrade podataka Popisa stanovništva i domaćinstava i stanova u Bosni i Hercegovini 2013. godini. Razmatrajući predmetnu apelaciju Ustavni Sud Bosne i Hercegovine donio je svoju Odluku broj U – 7/16 od 19.1.2017. godine kojom se odbacuje kao nedopušten zahtjev g-din. Mladena Bosića za ocjenu Ustavnosti navedene odluke o usvajanju Jedinstvenog programa obrade podataka od 18. maja 2016. Godine.

Napominjemo da je svojim ranijim odlukama Ustavni Sud Bosne i Hercegovine ponašanje entiteta koji ne poštuju procedure propisanih državnim zakonom ocjenio automatski kao kršenje odredbi Člana III/3. (b) Ustava Bosne i Hercegovine a time i načela vladavine prava iz Člana I/2 Ustava Bosne i Hercegovine.

Navedeno stajalište Ustavni sud je potvrdio i u svojoj odluci broj U 2/11 u kojoj je istaknuto da se: „ Zakoni Bosne i Hercegovine koje je usvojila Parlamentarna skupština BiH smatraju(…) odlukama institucija Bosne i Hercegovine iz člana III/3. (b) Ustava BiH, i njihovo nepoštivanje od strane entiteta može dovesti u pitanje poštivanje odredbi člana III/3. (b) Ustava BiH prema kojima su entiteti i druge administrativne jedinice u Bosni i Hercegovini dužni pridržavati se, između ostalog, (i) odluka institucija Bosne i Hercegovine. U suprotnom osim što bi se u potpunosti doveo u pitanje autoritet institucija Bosne i Hercegovine, također bi se dovelo u pitanje i načelo iz člana I/2 Ustava BiH prema kojem će „Bosna i Hercegovina biti demokratska država koja će funkcionirati prema slovu zakona…“ U tom slučaju s pravom bi se moglo postaviti pitanje svrhe državnih zakona ako bi entiteti ili druge administrativne jedinice Bosne i Hercegovine mogli donositi akte kojima se krše ili izbjegavaju obaveze koje se entitetima ili drugim administrativnim jedinicama Bosne i Hercegovine nalažu odredbama državnih zakona.

Dakle, entiteti moraju poštovati obaveze koje im se nalažu zakonima koje su donijele institucije Bosne i Hercegovine. U suprotnom dolazi do kršenja odredaba Ustava Bosne i Hercegovine, što je potvrđeno i u odluci Ustavnog suda BiH u predmetu broj 4/12 od 26.maja 2012. godine, kao i odluci Ustavnog suda BiH broj U 11/15 od 6.4.2016. godine koja je objavljena u Službenom glasniku BiH 33/16 od 06.05.2016.godine. Prema tome, na osnovu prednje navedenih stajališta Ustavnog suda BiH može se zaključiti da prednje postupanje Republičkog zavoda za statistiku RS predstavlja kršenje odredbi člana III/3. (b) Ustava BiH, kao i povredu načela vladavine prava iz člana I/2 Ustava Bosne i Hercegovine.

Iz navedenih razloga predmetno postupanje Direkcije za Evropske Integracije i Kolegija za odlučivanje i finalizaciju odgovora predstavlja direktno kršenje zakonskih propisa donesenih na nivou Bosne i Hercegovine.

Komentari

komentara