“Očišćen prilaz selu na Bukoviku, a sredstva od zamjenika predsjedavajućeg preusmjerena borcima i socijalnim kategorijama’”


Na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad  umjesto izbora zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad i potrošnje od oko 60.000 KM na funkcionere u Općinskom vijeću Stari Grad sredstva su preusmjerena za pomoć borcima i socijalno osjetljivim kategorija

Naime, nakon sto je vijećnik u Općinskom vijeću Stari Grad ispred Građanskog saveza (GS) Ekrem Kaljanac odbio biti jedan od kandidata za zamjenika predsjedavajućeg Općinskog vijeća Stari Grad uputio je inicijativu da se sredstva namijenjena za zamjenika predsjedavajućeg predsjedavajućeg preusmjere za pomoć borcima i socijalnom osjetljivim kategorijama. Ovu su inicijativu Općinski vijećnici jednoglasno podržali.

Ekrem Kaljanac: “Mislim da nikakav pomak u radu OV Stari Grad ne bi donio još jedan zamjenik predsjedavajućeg iz tog razloga nisam podržao da ogromna sredstva idu u džepove jedne osobe, te sam uputio incijativu da se sredstva preusmjere u službu za boračka pitanja i socijalnu zaštitu što su vijećnici u Općinskom vijeću Stari Grad jednoglasno podržali.”

Druga inicijativa Ekrema Kaljanca na sjednici Općinskog vijeća Stari Grad bila da se očisti prilaz sela na Bukoviku koja je jednoglasno usvojena. Općinske službe su efikasno uradile svoj posao te je prilaz selu veoma brzo očišćen u kome živi porodica Likic.

Komentari

komentara