Izabrano novo rukovodstvo GS-a


Na 1. Kongresu Građanskog saveza (GS), koji je održan jučer 09.09.2017. godine, izabrano je novo rukovodstvo i usvojena Deklaracija o principima djelovanja GS-a Novi ljudi za novo doba.

Svjesni da je politika vladajućih nacionalnih stranaka kreirala društvo etničkih podjela, mržnje, sukoba i diskriminacije, mrcvarenja u puzajućim evropskim integracijama, svemoguće partiokratije, ekonomske propasti, socijalne ugroženosti i osjećaja bijede i beznađa koji su postali stanje svijesti kod većine stanovnika koji sve više izlaz pronalaze izvan BiH, odlučno smo krenuli u radikalne promjene prihvatajući slijedeće principe koje smo potvrdili i na kongresu u prisustvu brojnih delegata i gostiju, predstavnika drugih političkih stranaka, iz BiH i EU, kao i predstavnika diplomatskog kora:

– BiH kao građanska država;

– sveobuhvatna i uspješna privatizacija jer jedino uz oduzimanje mogućnosti vladajućim strankama da preko državnih firmi kontrolišu privredni život, moguće je uspostaviti zdravu i snažnu tržišnu ekonomiju u BiH;

– moderna Bosna i Hercegovina integrisana u zapadni društveno-politički poredak i utemeljena na najvišim vrijednostima zapadne civilizacije;

– budući da SDA držimo jednim od najodgovornijih uzročnika sadašnjeg stanja u Bosni i Hercegovini, smatramo da nikakva saradnja s ovom strankom ne smije doći u obzir

– u saradnji s ostalim strankama ljevice namjeravamo formirati vladu u sjeni, nudeći građanima konkretne ljude s konkretnim područjima djelovanja i politikama, kao jasnu i vidljivu alternativu sadašnjim vladajućim garniturama i njihovim politikama; ljude spremne da nakon izbora 2018. preuzme vlast u državi;

– antifašizam i zajednička borba svih građana i naroda BiH protiv svakog oblika fašizma i diskriminacije, te

– STOP budžetskom patriotiznu i zapošljavanju isključivo preko političkih stranaka.

Prva smo politička stranka u BiH koja je obećala i ispunila da će afirmisati mlade i čestite ljude, koji će svojim radom i istinskim zalaganjem doprinijeti razvoju našeg društva i zajednice.

Predstavljamo novo rukovodstvo GS-a:

Čolpa Nihad, predsjednik GS-a

Grebović Nuko, Alibegović Ilda, prof. dr. Arnautović Samir i dr. Dostić Goran, potpredsjednici GS-a

Blagovčanin Ozren, generalni sekretar GS-a

Džudža Nedžad, međunarodni sekretar

Karišik Elma, predsjednica Glavnog odbora GS-a

Članovi Glavnog odbora GS-a:

1. Čolpa Nihad

2. Alibegović Ilda

3. Grebović Nuko

4. Dostić Goran

5. Arnautović Samir

6. Karišik Elma

7. Budimlić Almir

8. Džudža Nedžad

9. Ljevo Nerman

10. Efendić Adem

11. Blagovčanin Ozren

12. Gladan Mustafa

13. Joldo-Bešić Sulfeta

14. Zaćiragić Nizar

15. Suljagić Emir

16. Kaljanac Ekrem

17. Sadović Ismet

18. Mutevelić Selma

19. Bajrović Ermin

20. Hadžiomerović Arijana

21.Ećo Amar

22. Dragičević Meliha

23. Ferizaj Nermin

24. Radomir Lazić

25. Čardaković Lejla

26. Čomor Amer

27. Delalić Sibel

28. Moranjkić Edin

29. Ramić Sej

30. Amidžić Armin

31. Enes Žerić

32. Hadžović Dinko

33. Sedić Elvedin

34. Hasanović Edhem

35. Mujić Asim

36. Bebanić Omer

37. Šator Elmir

38. Šetka Samra

39. Čatić Hakija

40. Šačić Nedžad

41. Mujak Kadrić Senada

42. Tahira Husić- Kreho

43. Irvana Beširević

44. Pezo Imer

45. Žigić Dejana

46. Fejzić Ilhan

47. Puharić Srđan

48. Karišik Memo

49. Miskin Savo

50. Bojan Kisin

51. Gazetić Edisa

52. Osmović Adnan

53. Fazlić Šuhret

54. Silajdžić Emir

55. Efendić Šukrija

56. Granulo Nezir

Na naše veliko zadovoljstvo, akademik Abdulah Sidran je postao uvaženi član Političkog savjeta GS-a.

VIDEO 1. Kongres GS-a (1.dio)

VIDEO 1. Kongres GS-a (2. dio)

VIDEO 1. Kongres GS-a (3. dio)

VIDEO 1. Kongres GS-a (4. dio)

Komentari

komentara