Mjere za bolji javni prevoz u Kantonu Sarajevo


Kandidat Građanskog saveza za Skupštinu Kantona Sarajevo Mehmed Kurspahić predstavio je danas “Osam mjera za bolji javni prevoz”, te je poručio da će u ovoj kampanji za GS fokus biti na rješavanju konkretnih problema građana i građanki. Kurspahić poručuje da GS neće obećavati nemoguće, već da i u ovom sektoru nudi realna rješenja koja se mogu provesti, a koja će u konačnici donijeti manje opterećenje za budžet i bolju uslugu za građane.

“Tražimo punu reviziju svih linija gradskog saobraćaja, te izradu analize potreba građana, kako bi se utvrdilo koje su to nove linije koje treba uvesti, koje nisu održavane redovno i gdje su propusti GRAS-a. Drugi korak je otvaranje sistema linija javnog prevoza za privatni sektor, što je do sada bila ograničena praksa i realizovala se uglavnom na osnovu inicijative Centrotransa, a bez strateškog pristupa koji bi omogućio prilike za vezivanje visokoprofitnih i niskoprofitnih linija u pakete koje bi privatnici preuzeli kao obavezu”, pojašnjava Kurspahić.

“Također, izuzetno je važno da se sistem naplate karata učini jedinstvenim za sve prevoznike, što bi olakšalo građanima promjenu prevoza i prevoznika u odnosu na trenutno stanje. Četvrti korak je izrada plana za razdvajanje različitih dijelova gradskog prevoza, kako bi se zdraviji dijelovi mogli privatizirati, a onda od tog novca izvršila revitalizacija ostatka preduzeća. Peti korak je kreiranje fonda za prekvalifikaciju i pokretanje biznisa, koji bi se otvorio – ne samo za zaposlenike GRAS-a već i druge javne ustanove i preduzeća. U sklopu tog fonda bi se osigurala budžetska sredstva za podršku pokretanju novog posla, čime bi se ohrabrio njihov prelazak u privatni sektor i dugoročno rasteretila javna preduzeća”, dodaje Kurspahić.

“Šesti korak je uvezivanje taksi preduzeća te formiranje jedinstvenih usluga poput aplikacija, prepaid i postpaid usluga, a koje bi se realizovale kroz jedinstveni sistem podrške. Time bi se osigurala konkurentnost taksi usluga pred izazovima deregulisanih prevozničkih usluga koje još uvijek nisu došle u KS, ali će sigurno predstavljati nešto s čime će vlasti morati da se nose u naredne četiri godine. Sedmi korak je uvođenje obaveznih noćnih linija javnog prevoza za rubne dijelove Kantona. Nakon svega ovoga, možemo razgovarati i o kompleksnim infrastrukturnim ulaganjima i širenju tramvajske mreže kao o osmom koraku. Vjerujem da je ovaj plan realan, postepen i da nudi odgovore na sve ono što građani traže od vlasti kada je u pitanju prevoz u Kantonu Sarajevo. Mi u GS-u ćemo insistirati na ovim rješenjima i bićemo dio vlasti u KS samo ako se nova većina odupre maniru preferiranja zadržavanja trenutnog stanja – jer je tako lakše za njih, ali nije lakše za građane i kantonalni budžet”, zaključuje Kurspahić.

Komentari

komentara