E-mail:  [email protected]
Web: www.gradjanskisavez.ba
Tel: +387 (0)33 848-743
Fax: +387 (0)33 848-795
Sjedište: Branilaca Sarajeva 47, 71000 Sarajevo, BiH