Ko je i kako zaposlen u Federalnoj Bankarskoj Agenciji i FIA-i?


Građanski savez (GS) poziva nadležne institucije da u skladu sa Zakonom o slobodi pristupa informacijama osigura dostavljanje traženih podataka o imenima i sistematizaciji uposlenika u Federalnoj Bankarskoj Agenciji i Finansijsko-informatičkoj Agenciji FBiH.

Odbijanje dostavljanja traženih podataka predstavlja najgrublje kršenje zakona kao i očito prikrivanje počinjenog krivičnog djela, korupcije i nepotizma. Javna je tajna da su navedene federalne agencije postale sigurna luka za uhljebljenje članova porodica visokopozicioniranih činovnika SDA i HDZ.

Podsjećamo javnost da je federalna ministrica finansija Dragana Čovića, Ljerka Miličević prije nešto više od dva mjeseca bestidno izjavila da informacija o upošljavanju njenog zeta bez konkursne procedure u javnoj instituciji FIA ne može biti predment javnog interesa!

Mi u GS-u smatramo da su FUP, SIPA kao i ostale agencije za sprovođenje zakona dužne osigurati tražene podatke u skladu sa važećim zakonskim i podzakonskim aktima najvišem zakonodavnom tijelu Federacije BiH koje je još uvijek Parlament Federacije BiH, a ne stranačke centrale HDZ i SDA.

Uoči nastupajućeg 1. Maja, međunarodnog praznika rada, koalicionim partnerima SDA i HDZ poručujemo, zajedno sa obespravljenim građanima i nezaposlenim radnicima ove zemlje, da svoju familiju zapošljavaju u partijskim centralama u ulicama Mehmeda Spahe u Sarajevu i Kneza Domagoja u Mostaru, na upražnjena mjesta visokih stranačkih dužnosnika koji se nalaze u pritvoru radi nezakonitog zapošljavanja u javnim preduzećima i državnim firmama.

Komentari

komentara