Karišik: Dosta je porodičnog i stranačkog zapošljavanja preko veze i “po zakonu”!


Izjava Elme Karišik, predsjednice Glavnog odbora Građanskog saveza povodom upućivanja u parlamentarnu proceduru Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o državnoj službi na državnom i entitetskom nivou:

“Ukoliko ste samo tokom jučerašnjeg dana pratili medije, mogli ste se informisati o tome da je:
– Tužilaštvo TK podiglo optužnicu protiv Elzine Pirić, Midhata Husića i Nijaza Mezetovića zbog sumnje na počinjenje krivičnog djela primanja nagrade ili drugog oblika koristi za trgovinu utjecajem,
– da je Midhatu Osmanoviću, koji je 2013. godine obavljao funkciju poslanika u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH izrečena jedinstvena kazna zatvora u trajanju od dvije godine i dva mjeseca zbog krivičnog djela protivzakonitog posredovanja i podstrekavanja na krivično djelo zloupotrebe položaja i ovlaštenja, odnosno da je kao službena osoba u instituciji Federacije BiH iskoristio položaj i podstrekavao Torića da iskoristi svoj položaj i njemu pribavi novčanu korist od 20.000 KM,
– o istraživanju Centra za istraživačko novinarstvo o porodičnom zapošljavanju u HT Eronetu i BH Telekomu,
– te kako je Fahrudin Solak, od septembra 2014. kada je imenovan za direktora Civilne zaštite do danas, zaposlio 44 osobe u ovu instituciju. Među zaposlenima su njegova rodbina, stranačke kolege, demineri bez radnog iskustva i djeca i rodbina zaposlenika FUCZ-a.

Dakle, među ovim zaposlenim nema stručnih, sposobnih i mladih koji svoju budućnost pronalaze van BiH, nego ni manje ni više nego rodbina, stranačke kolege, osobe bez radnog iskustva, djeca i rodbina zaposlenih.

Ova praksa svakako nije od juče. Svi mi koji konkurišemo za radna mjesta u državnoj službi smo doživjeli nepravdu po ko zna koliko puta i bili svjedoci zapošljavanja nesposobnih i stranačkih ljudi, bez konkursa, ili sa farsom od konkursa., naravno sve po zakonu.

Prema riječima TI-a, BiH je svrstana u hibridne režime u kojima se redovno dešavaju politički pritisci, izborne nepravilnosti, politički procesi, visok stepen korupcije, pritisci na medije i gotovo nepostojeća vladavina prava. BiH je potpuno zarobljena privatnim interesima nosilaca vlasti.

U želji da riješimo ovaj problem, Građanski savez će putem našeg zastupnika u Predstavničkom domu Parlamenta Federacije BiH, kao ovlaštenog predlagača, uputiti izmjene i dopune Zakona o državnoj službi na državnom i entitetskom nivou kako bi učinili zapošljavanje u državnoj službi transparentnim i omogućili svim kandidatima/kinjama jednake mogućnosti pri zapošljavanju u državnoj službi, te smanjili stepen korupcije u oblasti zapošljavanja u javne institucije i preduzeća.

Tražit ćemo slijedeće:
1. potpunu informaciju o broju i imenima onih koji su angažovani po ugovoru o djelu,
2. da se sve javne institucije obavežu na objavu javnih oglasa i obavljanje javne konkursne procedure,
3. da se uradi revizija internih akata, prije svega pravilnika o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta, i prilagoditi ih stvarnim potrebama javnih institucija,
4. da se ukine mogućnost angažovanja spoljnih saradnika po osnovu ugovora o djelu, a koji imaju elemente radnog odnosa,
5. da se pismeni dio stručnog ispita obavlja pod šifrom,
6. da se pismeni dio stručnog ispita isključivo sastoji od opcijskih odnosno provjerljivih odgovora,
7. da usmeni dio ispita ne može niti smije biti presudan,
8. da kandidati izvlače pitanja za pismeni dio ispita pred ispit,
9. da se omogući uvid u rad, svoj i drugih kandidata,
10. da se ukine diskreciono pravo rukovodioca organa državne službe da izabere najboljeg kandidata sa liste uspješnih kandidata/kinja,
11. da se produži rok trajanja rezervnih listi,
12. da se smanji broj članova komisije za izbor i da se isti biraju isključivo sa Liste eksperata i

13. da se i namještenici u državnoj službi zapošljavaju preko identičnih javnih konkursnih procedura kao i za državne službenike.

Ova zakonska rješenja su konkretni, jasni i prijeko potrebni mehanizmi za suzbijanje korupcije u zapošljavanju u državnoj službi i javnim preduzećima”.

Elma Karišik, predsjednica GO GS

 

Komentari

komentara