Hadžićani zaslužuju bolju zdravstvenu zaštitu


“Građani Hadžića duže vremena suaočavaju se sa problemom nedostatka pedijatara u Domu zdravlja Hadžići. Iako je prema planu rada predviđeno da rade dva pedijatra u dvije smjene, trenutno radi samo jedan pedijatar u prvoj smjeni do 15 sati. Roditelji čija se djeca osjećaju loše poslije 15 sati moraju tražiti alternativu, jer zdravstvenu zaštitu ne mogu dobiti u Domu zdravlja Hadžići. Poseban problem za roditelje je kada jedini pedijatar ode na godišnji odmor ili bolovanje, tada se roditelji nemaju kome obratiti da im pruži zdravstvenu zaštitu za dijete.

 

“Generalno, medicinski kadar sve više  odlazi iz BiH što se najviše odražava na sredine kao što su Hadžići. Problemi su brojni, kao i slučajevi nezadovoljnih pacijenata, mislim da vlasti trebaju sve učiniti kako bi se zdravstvena zaštita poboljšala. Ne smijemo dopustiti da na njegu najviše čekaju oni na kojima treba ostati budućnost naše zemlje “, izjavio je Mehmed Kurspahić, predsjednik GS Hadžići povodom sve lošijeg stanja zdravstva u Općini Hadzići.

 

Komentari

komentara