GS Stari Grad: Tražimo da Vlada KS plati penzionerima u KS jedan mjesečni račun za vodu


Vijećnik Ekrem Kaljanac ispred Građanskog saveza (GS) Stari Grad podnio je inicijativu kojom se traži da Vlada Kantona Sarajevo penzionerima na području Općine Stari Grad i Kantona Sarajevo plati jedan mjesečni račun za vodu.

Navedena inicijativa je podnesena iz razloga što dnevno plaćamo 3-7 m3 zraka koji prolazi kroz vodomjer, zbog čega najviše ispaštaju penzioneri, dok Vlada KS postavlja i smjenjuje upravne odbore JKP „Vodovod i kanalizacija“.

Predložena inicijativa je usvojena jednoglasno.

 

Komentari

komentara