GS Novo Sarajevo: Šokirani smo povećanjem iznosa vijećničkih paušala!


Građanski savez (GS) Novo Sarajevo smatra da je nemoralno povećavati iznos naknada za vijećnike u trenutku kada radnici u realnom sektoru rade po šezdeset sati sedmično za mjesečna primanja manja od vijećničkog paušala u Općini Novo Sarajevo. Isto tako sramno je povećanje iznosa primanja zamjenika predsjedavajućeg OV-a koji imaju za preko tri puta veća primanja od prosječne plate FBiH.

“Stoga, GS će u narednom periodu svoj rad u OV Novo Sarajevo usmjeriti ka tome da se ova šokantna odluka preispita. GS Novo Sarajevo neće posustati u svom nastojanju racionalizacije javne potrošnje sa ciljem da se sredstva preusmjere za poboljšanje života građana u našoj općini”, izjavio je Ozren Blagovčanin, predsjednik OO GS Novo Sarajevo.

 

Komentari

komentara