GS na regionalnoj konferenciji Vučko


Na osmoj po redu održanoj regionalnoj konferenciji “Vučko” na temu “Ostajemo ovdje – kako zadržati mlade u zemljama zapadnog Balkana” učešće su uzeli i predstavnici Inicijative mladih Građanskog saveza (GS) Amar Ećo i Medina Memić. Trodnevnoj konferenciji pored naših predstavnika prisustvovali su Socijaldemokratska partija, Demokratska fronta, Naša stranka kao i predstavnici ljevičarskih i građanskih političkih partija Srbije, Hrvatske, Crne Gore i Makedonije.

Amar Ećo je učestvovao u panel diskusiji na temu „Nejednakost i nezaposlenost mladih“ gdje je ukazao na širi problem odlaska mladih iz Bosne i Hercegovine, te ponudio konkretna rješenja u cilju prevazilaženja prepreka sa kojima se suočavaju mladi u Bosni i Hercegovini. Istakao je kako BiH prema podacima Centralne obavještajene agencije ima najveću stopu nezaposlenosti mladih ljudi u svijetu u iznosu od nevjerovatnih 62,8 %. Kao najvažnije uzroke teškog položaja mladih istakao je tešku ekonomsku situaciju, zastario i nefunkcionalan obrazovni sistem, korupciju, pasivnost mladih kao i nepostojanje poticaja i olakšica koji bi pomogli poslodavcima pri zapošljavanju mladih ljudi. Iako je naveo kako je mnogo negativnih stvari koje sprječavaju napredovanje i zaustavljanje odliva mozgova, naglašava da je moguće smanjiti nezaposlenost mladih ispunjavanjem određenih ciljeva. U vezi s tim, ključnu ulogu bi trebao da odigra sistem obrazovanja. Prije svega treba krenuti sa reformama koje će se pobrinuti za pripremanje mladih za što bolji nastup na tržištu. Treba skratiti rok za registraciju firme, kao i svesti na minimum osnivački kapital za registraciju firme. Potrebno je uvesti porezne olakšice za zapošljavanje mladih te smanjiti fiskalne i posebno parafiskalne namete. Pored toga potrebno je uvesti nadzor i osigurati kvalitetu u zavodima za nezaposlene kako bi zaista nekog zaposlili, a ne odbijali ljude koji im se obraćaju, te educirati mlade da rade honorarne poslove još kao srednjoškolci, da bi naučili kako da štede i raspolažu svojim novcem.

Također, ukazao je na potrebu zajedničkog djelovanja mladih u borbi protiv nacionalizma i fašizma koji je sve prisutniji u našem društvu, a pod patronatom vladajućih stranaka u Bosni i Hercegovini.

 

 

 

Komentari

komentara