GS: “Ideja o građanskoj državi postaje realnost”


U Sarajevu je održan sastanak rukovodstva Građanskog saveza sa predstavnicima lokalnih organizacija Kantona Sarajevo. Na sastanku je definisan daljnji plan djelovanja Građanskog saveza na nivou općinskih organizacija i određeni strateški ciljevi za lokalne izbore 2020. godine.

Nadalje, istaknuta je privrženost ideji objedinjavanja lijevo orijentiranih građanskih stranaka u snažan politički pokret kojem bi glavni cilj bio koračanje prema građanskoj državi i jačanje Bosne i Hercegovine.

Na osnovu podnesenih izvještaja zaključeno je da Građanski savez predstavlja političku snagu sa konstantnom tendencijom rasta na cijeloj teritoriji Bosne i Hercegovine.

Također, istaknuto je zadovoljstvo da fundamentalna ideja GS-a o građanskoj državi postaje politička realnost.

 

Komentari

komentara