GS donio zajednički stav o jedinstvenom Mostaru


U Mostaru je dana 31.08.2016. održan sastanak simpatizera stranke Građanski Savez, te je na istom donešen zajednički stav o jedinstvenom Mostaru, kao i o podršci u radu predsjedniku Reufu Bajroviću. Pored toga, oformljen je Inicijativni odbor, te odabran predsjednik i potpredsjednici inicijativnog odbora.

0

Komentari

komentara