GS BiH: Formirana Općinska Organizacija Građanskog Saveza u Ilijašu


18.12.2017. godine u Sali Općine Ilijaš održana je Izborna skupština Općinske organizacije Građanskog saveza ilijaš.

Na osnovu prethodno obavljene procedure evidentiranja i kandidiranja za liste kandidata za organe Općinske organizacije javnim glasanjem izabrani su:

1. za predsjednika Općinske organizacije izabran je Adem Efendić
2. za potpredsjednika Općinske organizacije izabrana je Jasminka Jakubović
3. za sekretara Općinske organizacije izabran je Mirnes Đozić
4. za blagajnika Općinske organizacije izabran je Mirsad Kadrić
5. za predsjednika Organizacije mladih izabran je Enis Harbaš.

Pored izabranih predsjedništvo Općinske organizacije činit će i dva vijećnika u Općinskom vijeću Ilijaš Edhem Hasanović i Asim Mujić.

Nakon izbornog dijela prisutnima se obratio novoizabrani predsjednik OO GS Ilijaš Adem Efendic gdje se zahvalio delegatima na izboru i ukazanom povjerenju koji je pozvao predsjedništvo da preuzmu obaveze koje su im definisane Statutom i drugim programskim aktima GS. Na samom kraju prisutnima se obratio predsjednik GS BiH Nihad Ćolpa, direktor političkog savjeta GSBiH Emir Suljagić i generalni sekretar GSBiH Ozren Blagovcanin koji su uputili čestitke novoizabranom rukovodstvu OO GS Ilijaš zaželjeli sreću i uspjeh u daljem radu i upoznali prisutne o aktivnostima i programskim ciljevima GS BiH kao i o aktuelno političkoj situaciji u Bosni i Hercegovini.

Direktan link na članak.

Komentari

komentara