Čolpa: Žandarmerija je vojna formacija, FBiH treba identično odgovoriti


Smatram da FBiH treba odgovoriti identičnim mjerama, jer je žandarmerija militantnija opcija od rezervnog sastava, obzirom da žandarmerija djeluje kao organizovana formacija 24 sata dnevno. Dakle, žandarmerija je vojna formacija, tj. aktivni rezervni sastav. Pripadnici žandarmerije žive, rade i djeluju u uslovima kasarskog života, a još jedna od podudarnosti sa vojnom formacijom je da su činovi u žandarmeriji vojni, a ne policijski.

Naši partneri u EU neće balkonaklono gledati na žandarmerijske jedinice u FBiH, ali mi više nikada svoju sudbinu ne smijemo prepustiti dobroj volji ljudima koji otvaraju studentske domove nazvane po ratnom zločincu Radovanu Karadžiću i vlasti koja je fizički u 2019. godini, a duhovno u 1943. godini kada je Draža Mihajlović klao žene, djecu i starce po istočnoj Bosni.

Prošlost nam je pokazala da je mirna Bosna i Hercegovina jedino moguća ako postoji ravnoteža u svim segmentima onih koji su za jedinstvenu i stabilnu Bosnu i Hercegovinu i onih koji su protiv takve BiH.

Komentari

komentara