Čolpa: Za narod nema vlasti u FBiH, ali ima fotelja za kriminalce!


“Zatražio sam od FBIH informaciju o svim imenovanjima u javnim preduzećima, agencijama i fondovima na nivou Federacije za koja je Vlada dala saglasnost u 2019-oj godini.

Trenutno na nivou FBiH imamo blokadu kada je u pitanju formiranje nove vlasti, imamo ucjene kada se trebaju donijeti važni reformski zakoni koji su bitni za svakog građanina FBiH, ali zato na nivou Federacije imamo puno razumijevanje, saradnju i konsenzus kada treba imenovati stranačke kadrove na najodgovornije pozicije u javnim preduzećima, agencijama i fondovima na nivou FBiH.

Domet licemjerstva u FBiH najbolje se ogleda kroz nedavno imenovanje osobe na direktorsku poziciju u jednoj agenciji na nivou FBiH, a za koju se vežu mnogobrojne afere.

Kada dobijem informacije javnost će saznati kakav je sklad u FBiH kada treba sjesti u fotelje i praviti razne kombinacije, a kada treba uraditi nešto za narode, tada borci za interese naroda imaju dijametralno suprotne stavove.”

Nihad Čolpa, predsjednik GS i zastupnik u Predstavničkom domu Parlamenta FBiH

Komentari

komentara