“Čolpa: SNSD nije adresa za izdavanje atesta na srpstvo”


SNSD i Milorad Dodik trebaju znati da pokušaj uvođenja saveza srpskih opština “na mala vrata” na teritoriji Federacije BiH uz pomoć proruskog igrača Dragana Čovića nikad neće proći.

Naime, mi imamo dovoljno pameti da ne dozvolimo državno uređenje koje će nacionalnim liderima i strankama garantovati diskreciono pravo izdavanja atesta za pripadnost nekom od naroda. Ponavljam, nikada nećemo dozvoliti kršenje i oduzimanje osnovnih ljudskih prava građanima i narodima ove zemlje, a u što nedvojbeno spada pravo na slobodu izbora.

Nadalje, građani imaju intelektualne kapacitete da primijete da Milan Broćeta i SNSD nemaju nikakav kredibilitet da diktiraju rješenja, jer dolaze iz Kantona koji godinu nakon izbora nema novu vlast, a trenutno proživljava demografski i egzistencijalni slom kakav nije viđen od devedestih godina na prostoru BiH. Dakle, ljudi koji sa sobom ne donose niti jednu pozitivnu i korisnu praksu ne mogu biti relevantan faktor odlučivanja!

Zagovornik sam nužnosti izmijena asimetričnih rješenja kada su u pitanju Vijeće naroda u RS i Dom naroda u FBiH. Neophodnim smatram što hitniju aktualizaciju pitanja nadležnosti Doma naroda Federacije i ponovno pokretanje postupaka kojim Dom naroda FBiH ne bi imao dosadašnje nadležnosti, nego isključivo identične onima koje ima Vijeće naroda u RS, prvenstveno u pogledu utvrđivanja eventualne povrede vitalnog nacionalnog interesa, kako bismo izbjegli zloupotrebe navedenog mehanizma i zatvorili epohu koristenja VNI kao alata ucjena i političkog potkusurivanja.

Komentari

komentara