Čolpa: Koji su kriteriji uzeti prilikom odabira trase puta Sarajevo – Beograd?


U toku prve radna sjednice Predstavničkog doma Parlementa FBIH zastupnik Nihad Čolpa uputio je pitanje Vladi FBiH i Federalnom ministru prometa i komunikacija Denisu Lasiću.

Budući da su ministri svih nivoa vlasti u BiH utvrdili dvije trase autoputa Sarajevo – Beograd smatram da Federalni ministar prometa i komunikacija Denis Lasić treba upoznati Parlament FBiH, kojim su se kriterijima koristili prilikom utvrđivanja trasa autoputa. Takođe, neophodno je da se zastupnicima u Parlamentu FBiH dostavi studija izvodljivosti i ko je radio studiju izvodljivosti.

Građani FBiH ne znaju odakle će se vraćati kreditno zaduženje, te stoga molim da nam Vlada FBiH dostavi informacije i o tom otvorenom pitanju.

Komentari

komentara