“Bojan Kisin, Stari Grad: Stvoriti uslove da Stari Grad postane turistički centar regiona”


U kratkom razgovoru sa Bojanom Kisinom, članom OO GS Stari Grad, dobili smo odgovore na neka pitanja koja možete pročitati u nastavku:

Bojane, šta je bilo presudno da se počnete baviti politikom, da se angažujete i da pokušate promijeniti nešto u gradu u kojem živite?

Presudan trenutak je bio rođenje mog prvog djeteta. Tada sam shvatio sa kolikim problemima se svakodnevno suočavamo, pogotovo roditelji, te sam na cijelu situaciju počeo gledati iz druge perspektive. Počeo sam uviđati stvari koje kao momak nisam primjećivao, kao što su problemi sa javnim gradskim saobraćajem, stanje u zdravstvu, školstvu, bezbijednost, rad komunalnih službi, birokratija, te mnogobrojni drugi izazovi sa kojima se susrećemo svakodnevno. U želji da budućim i sadašnjim naraštajima omogućim ljepše, ugodnije i sigurnije okruženje, odlučio sam da ne budem samo još jedan nijemi posmatrač.

Koliko je važno baviti se lokalnom politikom i na taj način mijenjati stvari, rješavati probleme u svojoj opštini?

Politikom se ne moramo baviti, ali će se ona početi baviti nama, htjeli mi to ili ne. Ukoliko djeluješ lokalno to će se odraziti i globalno, stoga je jako bitno djelovanje lokalne politike.

Koje probleme vi u Građanskom savezu želite riješili u svojoj opštini?

Smatram da se općina Stari Grad u proteklom periodu dosta razvila, i to je najvidljivije u turističkom dijelu grada, dok su padinski dijelovi općine ne mogu reći zaboravljeni ali se u iste jako malo ulaže.
Problemi na koje ćemo se fokusirati su prije svega sigurnost djece u školi i na putu do škole, prevoz prema padinskim dijelovima, divlje deponije, parking, sanacija kanalizacione mreže, legalizacija stambenih objekata, obogatiti turistički sadržaj, rasterećenje privrede parafiskalnih nameta, rušenje dotrajalih objekata, izgradnja parkova i uređenje izletišta.

Koji su trenutno najveći problemi u Sarajevu, a na koje ukazujete i koje smatrate da bi se trebali što prije riješiti?

Svi smo svjesni činjenice da je sigurnost građana u Sarajevu na jako lošem nivou, tako da bih to istakao kao jedan od vodećih problema. Također, bliži nam se
grejna sezona sa kojom dolazi do strašnog zagađenja zraka. Želim posebno da istaknem probleme u zdravstvu, školstvu, javnom gradskom saobraćaju. Veliki problem je i migrantska kriza koja pogađa cijelu BiH pa tako i Kanton Sarajevo.

Zašto je po Vama bitan aktivizam?

Biti aktivan član društva koji pozitivno djeluje na svoju okolinu je jednosmjerna karta za bolje sutra.

Komentari

komentara